Delesalg / Butikk

  • Rekvisita og deler til bil.
  • Verktøy.
  • AdBlue
  • 2-taktsbensin
  • Propan (Fritid/ Industri)
  • Leikar og hygieneprodukt
  • Vanlige kioskvarer som brus, is og snacks.
Dekk
Vi har Nokian-dekk på lager og skaffar andre dekkmerke på førespurnad.
Som VIANOR Partner kan vi gi deg eit godt pristilbod.
nokiantyres.no

Avgiftsfri diesel
Avgiftsfri diesel er fritatt for veibruksavgift, og skal berre brukes i traktorar, båtar, motorreidskapar og anna som ikkje er meint for vegtrafikk. Den er grøn på farge og ulovleg bruk straffast med bøter.

Propan 10-kg og 5-kg komposittflaske    Propan 11-kg og 5-kg stålflaske
Propan 10-kg og 5-kg komposittflaske Propan 11-kg og 5-kg stålflaske
Leiketøy til barn eller barnslege
Leiketøy til barn eller barnslege
Bilrekvisita
Bilrekvisita
Motorolje
Motorolje